MTRADEFX Yatırımcı Sözleşmesi ve Uyarı Bildirimi

Üyelik ve Hesap Açılış Onayı Formu

MTRADEFX Yatırımcı Sözleşmesi ve Uyarı Bildirimi

İşbu Forex Yatırım İşlemleri sözleşmesi (“Sözleşme”), MtradeFX Yatırım Hizmetleri bünyesinde bulunan Forex sisteminden faydalanan (“MÜŞTERİ”) ve MtradeFX Yatırım Hizmetleri (“YÜKLENİCİ”) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir.

YÜKLENİCİ tarafından tüm fonksiyonları ile sözleşmede tanımlanan MÜŞTERİ bünyesinde ki finansal yatırım araçlarının yönetilmesinde kullanılmak üzere, MetaTrader Yatırım Platformuna sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederek, bu lisans altında tüm yasal uygulama ve mevzuata uygun olarak programı kullanmayı bu sözleşme ile üstlenmiştir. Bunun karşılığında YÜKLENİCİ iş bu sözleşmenin de belirtilen koşullarda uzman hizmeti vermeyi taahhüt etmiştir.

YÜKLENİCİ işbu Sözleşme kapsamında, aşağıda dökümü verildiği şekilde, Müşteri’ye Metatrader programının kullanım yetkisi verecektir. Ücret talep etmeksizin MÜŞTERİ ye aşağıda belirtilen hususlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayacaktır.

İşbu sözleşmede Müşteri yatırım süresini kendisi belirlemektedir. Ancak YÜKLENECİ aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde işlem yapılmadığını tespit ettiği anda yatırım süresine son verme hakkına sahiptir. Sözleşme süresi Yüklenici’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde işlem yapıldığı sürece geçerlidir.

Bu sözleşme gereği MtradeFX’de işlem yapan tüm yatırımcıların bu kurallara uymak zorunda olduğunu beyan eder.

Yatırımcılar kendi işlemlerinden kendileri sorumludur, işlemlerin sorumluluğunu asla YÜKLENİCİ’ ye yıkamaz.

Hesap açılışında hesap şeklinizi yatırım danışmanı veya yatırım uzmanı ile teyitleşmeniz gerekmektedir.

Standart ve Gold hesaplarda 4 dakika kuralı mevcuttur. Bu sürenin altında kapatılan işlemler fiyat sağlayıcı tarafından geçerli sayılmaz. Kurum ödemekle mükellef değildir.

Scalp hesapta toxic trade (1 dakika altı işlem) olmadıkça 4 dakika altı işlem kapatılabilir. Her bir işlem için 1 lotta 12 USD komisyon uygulanır.

TL bacaklı enstrümanlarda- egzotik pariteler ve kriptolarda swap uygulanır. Çarşamba ve hafta sonu trible swap

MtradeFX’e her yatırımınızda yetkili danışman ve uzman analistlerden güncel banka veya Tether cüzdan bilgisi talep ediniz. MtradeFX’in gönderdiği bilgiler dışında yatırılan hesaplar ve cüzdanlardan MtradeFX sorumlu değildir.

Hesabınıza yatırılan bonus marj desteklidir, çekilemez.

Fiyat sağlayıcı tarafından tespit edilen bonus çarpıştırma, arbitraj durumunda fiyat sağlayıcı tarafından meta hesabı askıya alınır. Kurum ana parayı göndermek ile mükelleftir.

Bir hesaba birden fazla giriş (login) olduğunda hesap sahibinin bağlı olduğu uzman kişiye veya kuruma yazılı bilgi geçmesi gerekmektedir. Uygunsuz bir durum tespit edildiğinde fiyat sağlayıcı meta hesabını askıya alacaktır. Kurum ana parayı göndermek ile mükelleftir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

MtradeFX, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, telefon, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. MtradeFX sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında; sadece MtradeFX bünyesinde kullanılmaktadır. MtradeFX, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri onayı ile değiştirebilmektedir. Yetkililer dışında başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Cookiler

Müşterinin, Şirket web sitesini ne şekilde kullandığına dair bilgi toplamak amacıyla müşterinin bilgisayarına tanımlama bilgisi (cookie) yerleştirilmesi de Şirket’in bilgi toplama prosedürüne dahildir. Bu bilgi toplama yöntemlerinin uygulanması müşteri güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket tarafından kullanılan bu Cookie’ler ziyaretçilerin ne kişisel ne hesap ne de şifre bilgilerini içerir.

Müşteriler şahsi bilgilerini Şirket ile paylaşma konusunda gönüllü olduklarını kabul ederler. Bu bilgilerin toplanma amacı “Müşterini Tanı” standardını yakalamak ve müşterinin yaptığı işlemlerde güvenliğini sağlamaktır. Müşteriler Şirket’e kimlikleri hakkında gerçek, güncel ve doğru bilgi vermek ile yükümlüdürler. Hileli veya sahte davranış ve tutum içinde bulunmayacaklarını, bir başka şahsın kimliğine bürünmeyeceklerini veya bir başka şahsı taklit veya temsil etme amacı gütmeyeceklerini beyan etmek zorundadırlar. Başka isim altında açılan hesaplar tespit edilmesi durumunda dondurulabilir veya şirket tarafından herhangi bir bedel ödemeksizin kapatılabilir.

İfşa Halleri

Şirket, yasal zorunluluk gerektiren özel durumlar veya müşterinin hesabını korumak ve şahsi bilgilerini güvenliğe almak amacıyla müşterinin kimliğine ilişkin yapılacak doğrulama çalışmaları gereksinimi haricinde, müşterilerinin açık ve yazılı rızası olmaksızın şahsi ve gizli bilgilerini hiçbir zaman bir üçüncü şahsa açıklamayacaktır.

Müşteri bilgileri, Şirket’in tabi olduğu düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir.

Müşteri ile İletişim

Şirket, finansal işlemler hakkında bilgi teklif etmek, bilgi vermek veya güncel promosyonlar ile ilgili bilgilendirmek amacı ile zaman zaman müşterileri ile telefon, sms veya e-mail yolu ile irtibata geçebilir. Müşteriler, Şirket’e üye olurken onayladıkları şart ve koşullar ile kendilerine bu tarz iletişimde bulunulmasına razı olduklarını onaylamış olurlar. Kendileri ile bu tarz bir iletişimde bulunulmasını istemeyen müşterilerimiz, herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterse, bunu yazılı olarak belirtmek ile yükümlüdür.

Mesajlar daha iyi müşteri memnuniyeti ve daha verimli bir işlem altyapısı sunmak amacıyla sadece şirket yetkilileri tarafından gözden geçirmek ve saklamak için kullanılabilir. Söz konusu mesajlar, hiçbir şekilde kurum dışı yetkisiz kişiler ile paylaşılmaz.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, zaman zaman, bu Gizlilik Politikası’nda günün gereksinimleri, müşteri memnuniyeti ve kanuni sebeplerden dolayı güncellemeler yapabilir. Gizlilik politikası’nın değişmesi durumunda, değişen Gizlilik Politikası hemen Şirket web sitesinde yayınlanır ve Şirket web sitesinde bu gibi değişikliklerin bilgisini açıklayan duyuru yapılır. Şirket, müşterilere, web sitesini kullanarak hangi bilgilerin saklandığı ve kullanıldığı hakkında gerekli her türlü desteği sağlamaktadır.

Güvenlik

MtradeFX güvenli müşteri alanında ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 256 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3. şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.

Uyarı Bildirimi

Bu bildirim MtradeFX tarafından yatırımcılara risk bildirimi amacıyla sunulmuş ve yatırımcı tarafından okunmuş ve anlaşılmış olarak kabul edilir. MtradeFX yatırımcılarının tüm hakları korunma amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve müşteri gizliliğinin korunması için en üst seviyede önlem almaktadır. Perakende Müşteri Anlaşması ve Genel Hüküm ve Koşullara eklenen bu açıklama, döviz ticareti ve türev işlemlerde yer alan tüm riskleri ve diğer önemli hususları ifşa edemez veya açıklamaz. Bu tür işlemlere katılmak, sermayenize yüksek bir risk taşır ve potansiyel olarak bu sermayenin toplam kaybına neden olabilir. İlgili risklerin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını istiyorsanız lütfen daha fazla bilgi için MtradeFX ile iletişime geçin.

Riskleri dikkate alarak, sözleşmelerin niteliğini ve girmekte olduğunuz sözleşmeye dayalı yasal ilişkiyi anlamadığınız sürece, yukarıda adı geçen ürünlerde işlem yapmamalısınız. Döviz türevleri ile yapılan işlemler halkın birçok üyesi için uygun değildir. Deneyim, amaçlar, mali durum ve diğer ilgili koşullar ışığında döviz işlemlerinde sizin için uygun olup olmadığınızı dikkatle düşünmelisiniz.

Şüpheniz varsa, bağımsız finansal tavsiye istemeniz önerilir.

Döviz ve Türev İşlemler Çok Spekülatif ve Risklidir

CFD ve Spot FX sözleşmelerinin alım satımı oldukça spekülatif ve önemli bir kayıp riski içeriyor; tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir, ancak yalnızca şu müşterileri için uygun olabilir:

(a) İlgili ekonomik, yasal ve diğer riskleri rızası ile kabul eden.
(b) Türev işlemlerde ve temel varlık türlerinde tecrübeli ve bilgili.
(c) Yatırımcıların sadece marj veya mevduatın değil, sözleşmenin toplam bedelini kaybedebileceği için, marj veya mevduatların üzerinde önemli miktarda zarara uğraması mali açıdan mümkün olabilir.

Ne CFD ne de Spot FX Sözleşmeleri, emeklilik fonları için uygun yatırım değildir. CFD ve FX işlemleri, en riskli yatırım türleri arasındadır ve büyük kayıplara neden olabilir.

Uzun CFD pozisyonlarıyla ilgili riskler, diğer bir deyişle CFD’nin alıcıları için; Bir CFD’de Uzun Vadeli Olan, piyasaya arz edilen varlığın piyasa fiyatının alım satım zamanı arasında artacağını ön görerek CFD’leri satın almanız demektir. CFD’nin açık pozisyonu açıkken, uzun pozisyonun sahibi olarak, temel varlığın piyasa fiyatı yükselirse genellikle kar elde edersiniz. Aksine, CFD’nin açık pozisyonunuz açıkken temelde varlığın piyasa fiyatı düşerse, genellikle bir zarar yaşayacaksınız. Potansiyel kaybınız, bu nedenle yatırılan başlangıç teminatından daha büyük olabilir. Buna ek olarak, açık pozisyon korumak için hesabınızdaki marj için yeterli miktarda likiditeye sahip olmadığınız koşullarda pozisyonunuzu kapatmanızın bir sonucu olarak zarar yaşayabilirsiniz. Kısa CFD pozisyonlarıyla ilgili riskler, diğer bir deyişle CFD’nin satıcıları için; Bir CFD’ye kısa olmak, temel varlığın piyasa fiyatının, satın alma ve satış zamanı arasında düşeceğini düşünerek CFD’leri piyasaya sürdüğünüz anlamına gelir. Kısa pozisyon sahibi olarak, CFD kısa pozisyonunuz açıkken temel varlıkların piyasa fiyatı düştükçe genellikle kar elde edersiniz. Aksine, CFD’nin kısa pozisyonunuz açıkken, temel varlığın piyasa fiyatı yükselirse genellikle bir kayıp yaşarsınız. Potansiyel kaybınız, bu nedenle yatırılan başlangıç teminatından daha büyük olabilir. Buna ek olarak, açık pozisyon korumak için hesabınızdaki marj için yeterli miktarda likiditeye sahip olmadığınız koşullarda pozisyonunuzu kapatmanızın bir sonucu olarak zarar yaşayabilirsiniz.

Yüksek Kaldıraç ve Düşük Marj Hızlı Kayıplara Neden Olabilir? Yüksek Kaldıraç hem CFD’nin hem de Spot FX Sözleşmelerinin belirli bir özelliğidir. Kaldıraç etkisi, CFD’ye yatırılan varlığa yatırım yapmaktan daha riskli hale getirir. Bu durum, işlemin göreceli olarak küçük bir mevduat içerdiği CFD’ye uygulanabilir marjinalleştirme sisteminden kaynaklanmaktadır; böylece, altta yatan varlığın nispeten küçük bir fiyat hareketi ticaretiniz üzerinde orantısız bir şekilde dramatik bir etkiye sahip olabilir. Bu hem avantajlı hem de dezavantajlı olabilir. Küçük bir fiyat hareketi mevduatta yüksek kazanç sağlayabilir, ancak size karşı küçük bir fiyat hareketi, mevduata konan parayı aşabilecek önemli kayıplarla sonuçlanabilir. Bu kayıplar hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Kaldırma kuvveti ne kadar büyük olursa, risk o kadar yüksek olur. Bu nedenle kaldıraç, kısmen yatırımın sonucunu belirler. “Kaldıraç” Döviz ve türev işlemler yüksek derecede risk taşır. Döviz ve türev işlemlerde genellikle elde edilen kaldıracın yüksek derecesi, dalgalı piyasa koşullarından dolayı sizin lehinize olduğu kadar sizin aleyhinize de çalışabilir. Piyasa ilk depozitinizi riske sokarsa; konumunuzu korumak için kısa sürede ilave para yatırmanız istenebilir. Ek fonların yatırılması talebine uymamak, sizin adınıza MtradeFX tarafından pozisyonunuzu (pozisyonlarını) kapatmanıza neden olabilir; sonuçta ortaya çıkan kayıp veya eksiklikten siz sorumlusunuz.

Marj Gereklilikleri Müşteri, açık pozisyonlarında daima minimum marj gereksinimini korumalıdır. Hesabın bakiyesini izlemek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, ilgili hesaptaki marjın çok düşük olması durumunda ek nakit para yatırması için bir marj çağrısı alabilir. Minimum marj gereksinimi muhafaza edilmezse, MtradeFX herhangi bir veya tüm açık pozisyonları tasfiye etme hakkına sahiptir. Bu, Müşterinin CFD’sinin veya Spot FX Sözleşmelerinin, sizin sorumluluğunuz olacak bir kayıp ile kapatılmasına neden olabilir. OTC İşlemleri Bizimle CFD veya Spot FX Sözleşmeleri satarken, bu İşlemler tanınmış veya belirlenmiş bir yatırım alışverişi üzerinde yürütülmeyecektir ve OTC (Tezgah Üstü) işlemleri olarak bilinirler. Bizimle girilen tüm pozisyonlar bizimle kapatılacak ve başka herhangi bir varlıkla kapatılmayacaktır. OTC işlemleri, döviz kuru sözleşmelerine yatırım yapmaktan daha büyük bir risk oluşturabilir, çünkü açık pozisyon kapatma borsası yoktur. Mevcut bir pozisyonu tasfiye etmek, OTC işleminden kaynaklanan pozisyonun değerini değerlendirmek veya riskin maruz kalmasını değerlendirmek imkansız olabilir.

Ticaretin Askıya Alınması Belli piyasa koşullarında, bir pozisyonu tasfiye etmek, zor ya da imkânsız olabilir ve bu da kaybetme riskini arttırır. Bu, örneğin, temel varlığın fiyatı, bir ticaret oturumunda, temel varlıktaki ticaretin sınırlandırıldığı veya askıya alınacağı ölçüde artması veya düşmesi durumunda, hızlı fiyat hareketlerinin gerçekleştiği zamanlarda meydana gelebilir. Fiyatlar, Marj ve Değerleme Yönetici Markaları Tarafından Yapılıyor ve Başka Yerlerde Bildirilen Fiyatlardan Farklı Olabilir MtradeFX, Ticaret Politikaları ve Prosedürleri ve Piyasa Bilgi Formlarına uygun olarak, ticarette kullanılacak fiyatları, Müşteri pozisyonlarının değerlemesini ve Marj Gereklerinin belirlenmesini sağlayacaktır. CFD veya Spot FX Sözleşmesinin performansı, MtradeFX tarafından belirlenen fiyatlara ve sözleşmenizin ilişkili olduğu temel varlıktaki piyasa dalgalanmalarına bağlı olacaktır. Bu nedenle, her temel varlık, ilgili CFD’nin sonucunu etkileyen belirli riskler taşır. Verilen bir piyasa fiyatlarımız, üçüncü taraf dış referans kaynaklarından veya exchange’lerden edindiğimiz ilgili temel varlığın fiyatına referans olarak hesaplanmaktadır. CFD ve Spot FX Sözleşmelerimiz için, toptancı piyasa katılımcılarından fiyat verileri elde ederiz. MtradeFX, bu fiyatların pazardaki fiyatlarla mantıklı bir şekilde ilişkili olmasını beklese de MtradeFX’in fiyatları bankalar ve diğer piyasa katılımcıları için mevcut fiyatlardan farklılık gösterebilir. Yönetici Pazarlamaları, Marj belirleme ve toplama konusunda önemli takdir yetkisine sahiptir. MtradeFX, Müşterinin Marj Kasa hesabındaki fonları, bu tür bir döviz cinsinden, o zamanki para piyasası oranlarına dayanılarak tamamen kendi takdirine bağlı olarak MtradeFX tarafından belirlenen bir kur üzerinden dönüştürme yetkisine sahiptir. Esas Alınan Varlıklara İlişkin Haklar CFD’lerinizle veya Spot FX Sözleşmelerinizle ilgili temel belgeler veya varlıklarla ilgili haklarınız veya yükümlülükleriniz yoktur. Müşteri, CFD’nin hisse senetleri, endeksler, para birimleri ve emtia gibi farklı temel varlıklara sahip olabileceğini bilir.

Temel para biriminiz dışında baz döviz cinsinden listelenmiş olan sözleşmeler ve CFD’ler, bir CFD veya Spot FX Sözleşmesi temel para biriminiz dışındaki bir para birimi cinsinden düzenlendiği için bir kur riski taşır; geri dönüşünüz temel para birimine dönüşmesinden etkilenebilir. MtradeFX jenerik piyasa tavsiyeleri sunduğunda, bu tür genel tavsiyeler kişisel bir öneri veya yatırım tavsiyesi teşkil etmez ve kişisel koşullarınıza veya yatırım hedeflerinizi dikkate almaz ya da bir satın alma veya satma teklifi ya da bir teklifin teklifini talep etmez. Müşterinin, MtradeFX ile CFD veya Spot FX Sözleşmesi yapması için verdiği her karar ve bir işlemin Müşteri için uygun olup olmadığına ilişkin verilen her karar Müşteri tarafından yapılan bağımsız bir karartır. MtradeFX, Danışman olarak hareket etmiyor veya Müşteriye bir mütalaa olarak hizmet etmiyor. MtradeFX’in jenerik ticaret önerilerini takiben Müşteri ile bağlantılı olarak doğan avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, iddia, tazminat, masraf ve harcamalardan sorumlu olmadığını ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Tavsiyeler garanti edilmemektedir MtradeFX tarafından sağlanan jenerik piyasa önerileri sadece MtradeFX’in personelinin kararına dayalıdır ve bu şekilde düşünülmelidir. Müşteri, kendi yargılarına dayanan İşlemlere girdiğini kabul eder. Sağlanan pazar tavsiyeleri sadece kapsamlıdır MtradeFX’in jenerik piyasa önerileri güvenilir olduğuna inanılan bilgilere dayanmaktadır, ancak MtradeFX doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmez. Dolayısıyla, bu tür genel tavsiyeler CFD ve / veya Spot FX Sözleşmelerinin ticaretinde doğabilecek riski azaltmaz veya ortadan kaldırmaz. Kârın hiçbir garantisi yoktur. CFD ve Spot FX Sözleşmeleri ticaretinde kâr garantisi veya kayıplardan kaçınma garantisi yoktur. Müşteri, MtradeFX’ten veya temsilcilerinin hiçbirinden böyle bir teminat alamaz. Müşteri CFD ve Spot FX Sözleşmelerinin ticaretinde doğan risklerin farkındadır ve finansal olarak bu riskleri üstlenebilir ve oluşan herhangi bir kayba dayanabilir. Şirket açık pozisyonları veya yeni bir pozisyon açamaz. Müşteri, bir başarısızlık yüzünden MtradeFX’in sorumluluk kabul etmediğini kabul eder. MtradeFX’in müşterileri ile herhangi bir sistem hatası sonucu, siparişinizin talimatlarınıza göre yürütülmemesi ya da hiç çalıştırılmaması ve pozisyonlarınızı ve marj gereksinimlerini yerine getirmenizi sizi sürekli olarak haberdar edecek yetersizlikler olabilir. Müşteri internet üzerinden (internet üzerinden) işlem yaparken, MtradeFX herhangi bir iletim, iletişim sistemi, bilgisayar tesisi veya herhangi bir arıza, bozulma veya arıza nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak doğan herhangi bir talep, kayıp, hasar, masraf ve giderin sorumluluğunu üstlenmez. Teklif verme hatası oluşursa (Müşteri isteklerine verilen yanıtlar dahil), MtradeFX hesap bakiyelerinde meydana gelen hatalar için sorumlu değildir ve ilgili hesaptaki düzeltmeleri veya onarımı yapma hakkını saklı tutar. Bu tür kotasyon hatalarından kaynaklanan ihtilaflar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve böyle bir hata oluştuğunda ilgili piyasadan, iyi niyetle hareket ederek, MtradeFX tarafından belirlenen fuar piyasa değeri temel alınarak çözülür. Hakim olan piyasa, MtradeFX’in ekranımızda yayınladığı fiyatlardan farklı fiyatları temsil ettiği durumlarda, mevcut piyasa fiyatlarına veya bu piyasa fiyatlarına yakın İşlemleri gerçekleştirmek için gayret gösterilecektir. Bu hakim piyasa fiyatları, sonuçta Müşterinin beyanlarına yansıyan fiyatlar olacaktır. Bu, Müşterinin gerçekleşen ve gerçekleşmemiş kazanç ve zararlarından olumsuz bir şekilde etkilenebilir. Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını, likidite ve benzeri gibi risk faktörlerini açıklayan herhangi bir şartı da kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın gerçekleştirilecek işlemlerin kurallarını ve / veya gerçekleştirilecek işlemlerin şartlarını ve / veya Perakende Müşteri Sözleşmesini tam olarak anlamakla sorumlusunuzdur. Hafta sonu Riski Bir hafta sonu (Cuma 22:00 CET – Pazar 23:30 CET) veya finansal piyasalarda genellikle kapanışa yakın bir tatil sırasında piyasaların kapanış yerinden önemli ölçüde farklı bir fiyatla açılmasına neden olabilecek çeşitli durumlar ortaya çıkabilir Ticarete başlamadan önce, sorumlu olduğunuz tüm komisyonların ve diğer masrafların ayrıntılarını bizden öğrenmelisiniz. Bu masraflar, net kar veya zararınızı etkiler. MtradeFX’e ödediğiniz miktarı depozito olarak kaybetmeyi göze alabileceğinizi kabul ediyorsunuz. Bize para yatırdığınızda, bu, genellikle, Avrupa’da ve / veya EEA üye bir devlette bulunan bir veya daha fazla yetkili kredi ve / veya bankacılık kurumuyla / veya MtradeFX web sitesinde belirtildiği şekilde ayrılmış bir müşterinin hesabında tutulacaktır.

Kullanım Koşulları

“Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri ise yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp genel niteliktedir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Eğitim içeriği veya tanıtım sayfalarındaki bilgilerin kullanılması sonucu yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, maddi ve manevi zararlardan, yoksun kalınan kardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan MtradeFX hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Arbitraj işlemleri, kötü niyetli yazılımlar, platform açıkları, teknik ve likidite aksaklıkları kullanılarak kar elde edilmesinin, hukuken haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşme kapsamında değerlendirilme hakkı ile bu sebeplerle bahse konu işlemlerin iptal ve yeniden düzenlenme hakkı saklıdır.

Hesap bilgilerinin 3. kişilerle paylaşılması portföy yönetimi/ortak hesap kapsamına girmekte olup izne tabidir. İzinsiz yapılan bu portföy yönetimi hususunda şirketimiz, bağlı olduğumuz regülasyon kurallarından ötürü sıfır tolerans politikası uygulamaktadır.
MtradeFX bonus kampanya şartlarını belirlerken; işlem koşullarında, ana para çekimi dışındaki para çekimini kapsayan şartlarda, kaldıraç oranlarında ve/veya spread özelliklerinde her aşamada gerekli gördüğü yerlerde dilediği şekilde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklik, müşteriye E-posta, sms, arama yolu veya diğer dijital iletişim platformları ile yapılacak olan bildirim ile yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

YATIRIMCI RİSK AÇIKLAMALARI VE YUKARIDA BELİRTİLEN TİCARET POLİTİKALARINI OKUMUŞ KABUL EDİLİR. MÜŞTERİNİN BU BİLDİRİMLERİ ONAYLAYARAK HESAP AÇMASI DURUMUNDA ‘GİZLİLİK POLİTİKASI, RİSK BİLDİRİMİ VE KULLANIM KOŞULLARI’NI OKUMUŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.